Sporter centraal op online platform MijnHandboogsport

De NHB werkt momenteel aan een digitale applicatie die voor een doorbraak gaat zorgen in de zichtbaarheid van de handboogsport. MijnHandboogsport zet de resultaten, prestaties en ontwikkeling van sporters in de etalage en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige handboogsport.

Mooier, makkelijker, leuker!
Reeds bestaande online diensten van de NHB worden op dit online platform in een nieuw jasje gestoken en geprofessionaliseerd qua uitstraling en gebruiksvriendelijkheid. De komende jaren worden gefaseerd nieuwe diensten toegevoegd op MijnHandboogsport.

Behaalde resultaten
Het bouwen van de website is gestart in het najaar van 2019. De eerste thema’s die zijn opgepakt zijn de Nederlandse recordspagina én het uitslagenprogramma van de Regiocompetities Indoor en 25m1p. Beide vanuit de overtuiging dat de huidige manier waarop deze worden gepresenteerd voor verbetering vatbaar is. Qua uitstraling maar zeker ook waar het gaat om gebruiksvriendelijkheid voor sporters en betrokken vrijwilligers.

Pagina Nederlandse records
Op de vernieuwde pagina met Nederlandse Records worden standaard de tien meest recent geschoten records getoond. Daarnaast is de historische ontwikkeling van ieder record in te zien en is er een handige zoekfunctie ingebouwd waarmee je snel kunt checken wat de huidige recordscores zijn.

Scoreprogramma voor competities Indoor & 25m1p
Met name de ontwikkeling van het nieuwe uitslagenprogramma is een veelomvattend project. MijnHandboogsport is straks namelijk niet alleen de plek waar sporters hun uitslagen kunnen terugvinden, het is ook de plek van waaruit de gehele competitie georganiseerd wordt. Het programma kent namelijk een accountstructuur waarin verschillende rollen onderscheiden worden. Denk hierbij aan bureaumedewerkers, Rayonbestuurders, Regiocompetitieleiders, verenigingssecretarissen, wedstrijdleiders en sporters. Voor iedere rol worden specifieke rechten ontwikkeld. Rechten waarmee de stappen gezet kunnen worden die nodig zijn om de competitie te kunnen organiseren. Zo kunnen bureaumedewerkers op MijnHandboogsport de klassengrenzen uitrekenen, kunnen Rayonbestuurders aangeven wie hun Regiocompetitieleiders zijn, kunnen Regiocompetitieleiders wedstrijdplanningen maken, kunnen wedstrijdleiders de deelnemerslijst van hun wedstrijd inzien en kunnen sporters zich inschrijven voor de competitie.

Elkaar helpen
Een ander belangrijk gegeven is dat mensen elkaar kunnen helpen binnen het programma. De website wordt dusdanig ingericht dat deze ook voor leken op IT- of handboogcompetitiegebied begrepen kan worden. Snel, simpel en overzichtelijk. Daar waar mensen onverhoopt toch vastlopen is er de mogelijkheid om hulp van anderen in te schakelen. Uitgangspunt hierbij is dat mensen met een bepaalde rol geholpen kunnen worden door iedereen met een bovenliggende rol.
Praktisch voorbeeld: als het een sporter niet lukt om zich aan te melden voor de competitie, dan kan de wedstrijdleider van de vereniging dit ook doen.

Persoonlijke pagina voor sporters
Sporters krijgen binnen het programma de beschikking over een eigen profielpagina. Deze pagina toont persoonlijke uitslagen, gemiddelden, records, inschrijvingen en meer.

Voor handboogsporters, door handboogsporters
Voor de ontwikkeling van het nieuwe scoreprogramma worden de medewerkers van NHB-bondsbureau en de externe ontwikkelaars bijgestaan door een klankbordgroep. Deze bestaat uit een mix van Rayonbestuurders Indoor/ 25m1p, Regiocompetitieleiders, verenigingsbestuurders en sporters. Periodiek komt de klankbordgroep bijeen om deelopleveringen te testen en feedback aan de ontwikkelaars te geven. Na akkoord van de klankbordgroep worden nieuwe functionaliteiten gepubliceerd. Zodoende wordt er dus stapsgewijs gebouwd aan een nieuwe website. Voor en door handboogsporters.

Tijdpad
In het seizoen 2020-2021 wordt het scoreprogramma ontwikkeld, getest en doorontwikkeld. Bij aanvang van het volgende seizoen, 2021-2022, wordt het daadwerkelijk in gebruik genomen. Om een vliegende start te realiseren worden in het voorjaar van 2021 instructiefilmpjes gepubliceerd en/ of informatiesessies voor geïnteresseerden belegd.

Nieuwsgierig geworden?
MijnHandboogsport is nog volop in ontwikkeling maar de website is al te bezoeken.
Neem een kijkje op https://mijn.handboogsport.nl/en maak alvast een account aan.

00A8491C-8005-4A8A-A6ED-5ECE4F72E123

Contactgegevens

Handboogvereniging Strijd in Vrede

Heereindsestraat 8a
5741 RB Beek en Donk
E: info@strijdinvrede.nl

K.v.K. nr: 40236764

Openingstijden:
Dinsdag van 19.00 tot 21.30
Donderdag van 19.00 tot 22:00

Activiteiten

Geen activiteiten.

Locatie