Uw stem is geld waard!!

Clubkas

Beste leden van Strijd in Vrede,…..Uw stem is geld waard!

De Rabobank Peel Noord is gestopt met rechtstreekse sponsoring aan verenigingen en de Rabobank Clubkas Campagne is daarvoor in de plaats gekomen. Leden van de Rabobank bepalen nu hoe een bedrag van € 100.000 verdeeld wordt over verenigingen en stichtingen.
Daarom onze oproep aan onze leden om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en je stem uit te brengen op handboogvereniging Strijd in Vrede. Hoe meer leden van onze vereniging stemmen, hoe meer geld wij voor onze club kunnen ontvangen. Je mag natuurlijk ook familie en vrienden vragen op ons te stemmen.
Met het geld kunnen we materialen voor onze jeugdleden bekostigen zoals bogen, pijlen, pakken om op te schieten, armbeschermers, tabs etc.
Je kunt alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank. Leden van de Rabobank krijgen binnenkort of hebben inmiddels een persoonlijke code ontvangen. Met deze code kun je in de periode van 5 tot en met 30 april je stem uitbrengen via www.clubkascampagne.nl.
Je hebt 5 stemmen die je kunt uitbrengen….. maximaal 1 stem per club.
Hopelijk kunnen we op jouw stem, jullie stemmen rekenen!!
Het bestuur van Strijd in Vrede.
PS. we vragen op verzoek van Dirk van de Laar aandacht voor zeilkamp Laarbeek die zelf geen leden hebben en afhankelijk zijn van stemmers die het zeilkamp een warm hart toedragen.

Contactgegevens

Handboogvereniging Strijd in Vrede

Heereindsestraat 8a
5741 RB Beek en Donk
T: 06-83 00 92 93
E: wimhandboog@icloud.com

K.v.K. nr: 40236764

Activiteiten

Geen activiteiten.

Locatie